Korupcija  

Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai, atsakingi asmenys

 PDF

Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas 

 PDF
 Atsakomybė už korupcinio pobūdžio pažeidimus  PDF
 Vyriausiojo gydytojo kreipimasis  PDF
 Vyriausiojo gydytojo kreipimasis (video)  YouTube icon
 Pranešk apie korupciją  URL
 Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo viešojoje įstaigoje Pasvalio ligoninė  PDF
 Įsakymas dėl komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Pasvalio ligoninėje, Sudarymo  PDF